ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΟΡΟΙΛΕΞΙΚΟ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ » ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 


αδνουμιστής

ΣΗΜΑΣΙΑ:Στρατιωτικός Εφοδιασμού - Επιμελητής.
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΆ:Απογραφέας των αναγκών του στρατεύματος. Συνάγεται από τα γραφόμενα του Κωδινού
«άπογραφόμενος ούτος τα λείποντα επιμελείται αναπληρούσθαι ταύτα»
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ: προέλευση της λέξης απο το λατινικό ad nomen = επί των ονομάτων (με επίδραση από το nummus= χρήματα εν ευρεία εννοία).


ΕΔΩ