Η ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΜΙΣΕΛ ΦΟΥΡΜΟΝΤ ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ