Θαργηλία

Μια πράκτορας (όργανο της περσικής διπλωματίας), εταίρα και κατόπιν βασίλισσα της Θεσσαλίας.
Εταίρα από τη Μίλητο και μετέπειτα βασίλισσα. Έδρασε στα χρόνια των Περσικών πολέμων. Περίφημη για την ομορφιά, τη σύνδεσή της με πλήθος ισχυρών ανδρών και την πολιτική σοφία της.