ΟΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ-ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  Είναι  αναμφισβήτητο  γεγονός  ότι τα  σύνορα  ανάμεσα  στο  μύθο και την  πραγματικότητα  είναι  ασαφή . Σε  γενικές  γραμμές , μπορούμε  να  πούμε  ότι ορισμένοι  από τους μυθικούς ήρωες είναι  ιστορικά πρόσωπα , κάποιοι  άλλοι  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ . Όμως , όλοι , ή  μάλλον ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ  ΚΑΙ  ΟΛΑ  εκπροσωπούν  κάτι που  περιγράφει  κάποια  δραστηριότητα του προϊστορικού  ανθρώπου σε σχέση με  το γεωπεριβάλλον του ή με  το φυσικογεωλογικό γίγνεσθαι  του χώρου του .  Πιστεύω  ότι  είναι  ΛΑΘΟΣ  να  θεωρούμε  την Ελληνική  Μυθολογία  ως ένα  όμορφο παραμύθι. Η Ελληνική  Μυθολογία είναι στην πραγματικότητα  η  πιο αρχαία ιστορία των λαών που έζησαν στη γη , η οποία , πολύ αργότερα, ονομάστηκε Ελλάς (Ελλάδα ). Αυτή  η  γη  είναι  το  Αιγαίο  και ο  Περι -Αιγαιακός χώρος. Η Ελληνική  Μυθολογία επομένως αποτελεί  την κρυπτογραφημένη  Προ -ιστορία  των  πρώτων Ελλήνων και  κυρίως τις αγωνίες  του  και τον αγώνα  του  για  επιβίωση  αρχικά  και την ανάπτυξή  του  στη  συνέχεια.