ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΣΗΜΑΝΤΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ