Η άλωση της Θεσσαλονίκης από το Λέοντα Τριπολίτη, 904 μ.Χ.