ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟΣ