ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 4000 π. Χ.