Σελίδες

Βασιλικοί τάφοι στην Βακτριανή

Μ Αλέξανδρος - θεά Αθηνά 
Οι ανασκαφές του Βίκτωρα Σαριγιαννίδη στο Αφγανιστάν


Οι θέρμες του Διοκλή ή Διοκλητιανού

Ο Διοκλητιανός ή Διοκλής

Οι πολίτες της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ζούσαν με αυτό τον τρόπο όταν οι Βάρβαροι λαοί γύρω της  τα γερμανικά φύλλα  οι  Γότθοι ας πούμε και άλλα φύλλα είχαν το πολύ τεράστιες...καλύβες ...! .Μια εντυπωσιακή φωτογραφική απόδοση της ελληνορωμαϊκης  ζωής στον 2ο - 3ο αιώνα μ.Χ.
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ