Σελίδες

Ο ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ, ΤΟΥ ΜΑΡΜΟΝΤΕΛΛΟΥ, ΕΤΟΣ 1845Ο ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ,
σύγγραμα του Ακαδημαϊκού
ΜΑΡΜΟΝΤΕΛΛΟΥ,
μεταφρασθέν εκ του Γαλλικού
ΥΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ.
Ου θαυμαστόν μοι δοκεί, είποτε θεάσθαι βούλεται (θεός) των ανδρών τους αρίστως συμφορά τινι προςπαλαίοντας      Σενέκ. περί Προν.      
Εν Οδυσσώ,
Εκ της τυπογραφίας του Ελληνεμπορικού Σχολείου,
διευθυνομένης υπό Αλεξάνδρου Βράουν.
1 8 4 5.


ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩ,
Αρχιδιδασκάλω της εν Οδησσώ Ελληνεμπορικής Σχολής, Συνεταίρω της Αρχαιολογικής και Ιστορικής Εταιρείας της αυτής πόλεως και Ιππότη του τάγματος του Αγ. Στανισλάου, την μετάφρασιν ταύτην, ως απαρχήν των αγώνων αυτού, ανατίθησιν